top of page
sao la 1.jpg

Dự án tiêu biểu

Xây dựng chiến lược và đề xuất các kế hoạch truyền thông nhằm giảm thiểu rác nhựa dùng một lần tại Côn Đảo.

Chiến dịch truyền thông xã hội hướng đến tăng cường sự tham gia của phụ nữ dân tộc thiểu số vào các hoạt động sinh kế và khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu.

Chiến dịch nâng cao năng lực truyền thông cho hệ thống Quỹ tín dụng Nhân dân thông qua xây dựng chiến lược và cung cấp bộ công cụ Marketing.

Chiến dịch hướng đến thay đổi khuôn mẫu giới nhằm nâng cao vị thế và tiếng nói của người phụ nữ DTTS trong các quyết định của hộ gia đình.

Chiến dịch tái hiện cuộc sống bấp bênh của người lao động di cư, từ đó giúp họ kết nối và tạo nên một cộng đồng cùng vượt qua khó khăn.

Chiến dịch truyền thông xã hội xoay quanh những khó khăn trong tiếp cận nguồn nước sạch của người dân nhập cư tại Hà Nội.

bottom of page