top of page
sao la 1.jpg

Dự án tiêu biểu

Chiến dịch tập trung nâng cao nhận thức về Sao la, từ đó kêu gọi hành động bảo vệ chúng trước nguy cơ tuyệt chủng và đánh mất đa dạng sinh học.
Xây dựng chiến lược và đề xuất các kế hoạch truyền thông nhằm giảm thiểu rác nhựa dùng một lần tại Côn Đảo.
Chiến dịch tập trung nâng cao nhận thức về Sao la, từ đó kêu gọi hành động bảo vệ chúng trước nguy cơ tuyệt chủng và đánh mất đa dạng sinh học.
Chiến dịch hướng đến thay đổi khuôn mẫu giới nhằm nâng cao vị thế và tiếng nói của người phụ nữ DTTS trong các quyết định của hộ gia đình.
Chiến dịch tái hiện cuộc sống bấp bênh của người lao động di cư, từ đó giúp họ kết nối và tạo nên một cộng đồng cùng vượt qua khó khăn.
Chiến dịch truyền thông xã hội xoay quanh những khó khăn trong tiếp cận nguồn nước sạch của người dân nhập cư tại Hà Nội.
bottom of page