top of page
Thăng Creative là đối tác tư vấn truyền thông cho các dự án phát triển xã hội.
 
Dùng phương pháp thay đổi hành vi làm nền tảng, chúng tôi đồng hành cùng các NGOs, CSOs và các tổ chức cộng đồng để tạo ra những thay đổi thiết thực cùng giá trị bền vững cho xã hội.

Truyền thông

​Thay đổi hành vi.

Là chuyên mục bao gồm những bài viết giàu thông tin, có tính đa chiều, thể hiện góc nhìn của Thăng trên vai trò là một đối tác chiến lược - sáng tạo hoạt động trong lĩnh vực truyền thông xã hội.
Thăng Creative Agency cung cấp các giải pháp truyền thông:

​Thăng

​Viết.

Tại sao cần thay đổi hành vi để phát triển xã hội?

Có những hành vi được khuyến khích, cũng có những hành vi cần ngăn chặn. Vậy, những hành vi đó tác động tới xã hội như thế nào?

Tại sao cần thay đổi hành vi để phát triển xã hội?

Có những hành vi được khuyến khích, cũng có những hành vi cần ngăn chặn. Vậy, những hành vi đó tác động tới xã hội như thế nào?

Dự án xã hội - Tác nhân thay đổi cộng đồng

Dự án phát triển xã hội là gì? Một dự án phát triển có thể tạo ra thay đổi cho xã hội như thế nào?

Dự án xã hội - Tác nhân thay đổi cộng đồng

Dự án phát triển xã hội là gì? Một dự án phát triển có thể tạo ra thay đổi cho xã hội như thế nào?

Marketing xã hội: Khi Marketing không chỉ để bán hàng 

Thay vì bán một sản phẩm, Marketing Xã hội bán những hành vi có ích cho cộng đồng.

Marketing xã hội: Khi Marketing không chỉ để bán hàng 

Thay vì bán một sản phẩm, Marketing Xã hội bán những hành vi có ích cho cộng đồng.

Những thuật ngữ đang bị "hiểu nhầm" với Marketing Xã hội

Vốn là một khái niệm gắn liền với lĩnh vực kinh doanh, liệu Marketing có thể tạo ảnh hưởng gì trong việc phát triển xã hội?

Những thuật ngữ đang bị "hiểu nhầm" với Marketing Xã hội

Vốn là một khái niệm gắn liền với lĩnh vực kinh doanh, liệu Marketing có thể tạo ảnh hưởng gì trong việc phát triển xã hội?

​Đối tác

của chúng tôi.

Bạn đang quan tâm tới:
Bật ý tưởng!

​Bắt đầu hành trình 

​với chúng tôi!

BẬT Ý TƯỞNG
Bạn đang quan tâm tới:
BẬT Ý TƯỞNG

"Tái hẹn" Sao la qua đa điểm chạm

WWF-Việt Nam

"Tái hẹn" Sao la qua đa điểm chạm

WWF-Việt Nam

Dấu ấn "xanh" trên hành trình giảm nhựa tại Côn Đảo

WWF-Việt Nam

Dấu ấn "xanh" trên hành trình giảm nhựa tại Côn Đảo

WWF-Việt Nam

Giữ lại dấu chân Sao La

WWF - Việt Nam & Google

Giữ lại dấu chân Sao La

WWF - Việt Nam & Google

CARE InfoAct

CARE-VIỆT NAM

CARE InfoAct

CARE-VIỆT NAM

​Dự án

Thăng Creative Agency cung cấp các giải pháp truyền thông:
​Tiêu biểu.
Thăng Creative Agency cung cấp các giải pháp truyền thông:
bottom of page