top of page
Thăng Creative là một đối tác chiến lược - sáng tạo dành cho các dự án phát triển xã hội.

Chúng tôi đồng hành cũng các tổ chức NGOs, CSOs và các doanh nghiệp xã hội để mang những giá trị tích cực và sự thay đổi đến với cộng đồng qua những chiến dịch truyền thông.

Truyền thông

Vị nhân sinh.

"Tái hẹn" Sao la qua đa điểm chạm

WWF-Việt Nam

WWF-Việt Nam

"Tái hẹn" Sao la qua đa điểm chạm

Dấu ấn "xanh" trên hành trình giảm nhựa tại Côn Đảo

WWF-Việt Nam

WWF-Việt Nam

Dấu ấn "xanh" trên hành trình giảm nhựa tại Côn Đảo

Giữ lại dấu chân Sao La

WWF - Việt Nam & Google

WWF - Việt Nam & Google

Giữ lại dấu chân Sao La

CARE InfoAct

CARE-VIỆT NAM

CARE-VIỆT NAM

CARE InfoAct

​Dự án

Thăng Creative Agency cung cấp các giải pháp truyền thông:
Tiêu biểu.
Thăng Creative Agency cung cấp các giải pháp truyền thông:

​Đối tác

của chúng tôi

Là chuyên mục bao gồm những bài viết giàu thông tin, có tính đa chiều, thể hiện góc nhìn của Thăng trên vai trò là một đối tác chiến lược - sáng tạo hoạt động trong lĩnh vực truyền thông xã hội.
Thăng Creative Agency cung cấp các giải pháp truyền thông:

​Thăng

Viết.

Tại sao cần thay đổi hành vi để phát triển xã hội?

Có những hành vi được khuyến khích, cũng có những hành vi cần ngăn chặn. Vậy, những hành vi đó tác động tới xã hội như thế nào?

Tại sao cần thay đổi hành vi để phát triển xã hội?

Dự án xã hội - Tác nhân thay đổi cộng đồng

Dự án phát triển xã hội là gì? Một dự án phát triển có thể tạo ra thay đổi cho xã hội như thế nào?

Dự án xã hội - Tác nhân thay đổi cộng đồng

Marketing xã hội: Khi Marketing không chỉ để bán hàng 

Thay vì bán một sản phẩm, Marketing Xã hội bán những hành vi có ích cho cộng đồng.

Marketing xã hội: Khi Marketing không chỉ để bán hàng 

Những thuật ngữ đang bị "hiểu nhầm" với Marketing Xã hội

Vốn là một khái niệm gắn liền với lĩnh vực kinh doanh, liệu Marketing có thể tạo ảnh hưởng gì trong việc phát triển xã hội?

Những thuật ngữ đang bị "hiểu nhầm" với Marketing Xã hội

Bạn đang quan tâm tới:
Bật ý tưởng!

​Bắt đầu hành trình 

với chúng tôi!

BẬT Ý TƯỞNG
bottom of page