top of page

Dịch vụ của chúng tôi.

Thành công của chiến dịch truyền thông xã hội nằm ở sự thay đổi tích cực trong hành vi của cộng đồng.

“Chất kết dính” toàn bộ hoạt động truyền thông của dự án xã hội - từ ý tưởng tới thực thi.

Nâng cao năng lực truyền thông cho cộng đồng và các tổ chức phát triển xã hội.

Câu chuyện về phát triển xã hội được tái hiện trực quan qua những thước phim. 

Bắt đầu hành trình với chúng tôi!
bottom of page