top of page

Khi kiến thức được sẻ chia là lúc giá trị được lan tỏa

Tập huấn nâng cao năng lực truyền thông là phương pháp giúp tối ưu được kinh nghiệm và kiến thức của các cán bộ dự án và các cán bộ địa phương, từ đó lan tỏa thông điệp và tạo sự thay đổi hành vi hiệu quả.

Với kiến thức và kinh nghiệm truyền thông cho các dự án phát triển xã hội, Thăng Creative Agency muốn giúp các dự án xây dựng và triển khai các hoạt động truyền thông phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

TẬP HUẤN

TRUYỀN THÔNG

Tập huấn truyền thông - chìa khóa bền vững trên hành trình phát triển xã hội

Thăng mang đến dịch vụ Tập huấn truyền thông với 3 hoạt động chính:

Tập huấn xây dựng hoạt động truyền thông cho cán bộ dự án

 1. Tập huấn xác định mục tiêu truyền thông

 2. Tập huấn xây dựng và triển khai hoạt động truyền thông

  • Tổ chức sự kiện

  • Viết nội dung phát thanh, mạng xã hội

  • Chụp ảnh và quay video

  • Sử dụng các công cụ truyền thông số (Facebook, Zalo, Youtube, Google)

 3. Tập huấn đánh giá hiệu quả truyền thông

 

Tập huấn kỹ năng truyền thông cho cán bộ địa phương và người hưởng lợi

 1. Tổ chức sự kiện

 2. Viết nội dung phát thanh, mạng xã hội

 3. Chụp ảnh và quay video

 4. Sử dụng các công cụ truyền thông số (Facebook, Zalo, Youtube, Google)

Quy trình xây dựng dịch vụ Tập huấn truyền thông tại Thăng

Việc tập huấn truyền thông được thực hiện như sau [Mô hình hóa]

 • Bước 1: Xác định mục tiêu đầu ra của tập huấn

 • Bước 2: Xây dựng các chủ đề tập huấn

 • Bước 3: Xác định phương pháp tập huấn phù hợp

 • Bước 4: Đánh giá kết quả và hỗ trợ sau tập huấn

Bài viết liên quan

Tại sao cần thay đổi hành vi để phát triển xã hội?

Có những hành vi được khuyến khích, cũng có những hành vi cần ngăn chặn. Vậy, những hành vi đó tác động tới xã hội như thế nào?

Dự án xã hội - Tác nhân thay đổi cộng đồng

Dự án phát triển xã hội là gì? Một dự án phát triển có thể tạo ra thay đổi cho xã hội như thế nào?

Marketing xã hội: Khi Marketing không chỉ để bán hàng 

Thay vì bán một sản phẩm, Marketing Xã hội bán những hành vi có ích cho cộng đồng.

bottom of page