top of page

Xóm di cư

Chiến dịch tái hiện cuộc sống bấp bênh của người lao động di cư, từ đó giúp họ kết nối và tạo nên một cộng đồng cùng vượt qua khó khăn.